Studii geotehnice

Studiile geotehnice reprezintă un alt sector de activitate deosebit de important şi de bine susţinut al companiei de top S.C. DROMCONS S.R.L..

Compania execută cu maximă implicare, exigenţă şi profesionalism investigaţii geotehnice, constând în cercetări şi investigaţii pentru obţinerea de informaţii precise despre starea geologică subterană, necesară pentru proiectarea preliminară a drumurilor şi podurilor.

Studiile geotehnice sunt alcătuite din:studii geotehnice

 • Investigația geotehnică pentru poduri;
 • Studiul solului pentru alinierea drumurilor;
 • Investigația materialului pentru construcția drumurilor.

Obiectivele studiilor geotehnice sunt:

 • Obținerea datelor geologice necesare pentru proiectarea podurilor;
 • Obținerea de date privind rezistența subgradării căilor de studiu pentru proiectarea trotuarelor;
 • Obținerea de informații pentru planificarea fundației;
 • Obținerea celor mai recente informații / date privind posibile situri de gropi și cariere, precum și privind proprietățile fizice ale materialelor.

Investigațiile geologice pentru poduri servesc la amplasarea şi stabilirea metodologiei de construcţie a podurilor.

Acurateţea studiilor geo efectuate de compania S.C. DROMCONS S.R.L.., recunoscută atât pe plan naţional, cât şi internaţional, permite descrierea fidelă a proprietăţilor terenului de construcţie, a datelor geotehnice, geologice, hidrogeologice, seismice, climatice, acestea fiind folosite în faza de proiectare. Stabilitatea, rezistenţa şi durabilitatea în timp a construcţiilor ascultă de obligatoria respectare a conceptului de proiectare geotehnică.

Care sunt etapele studiului geotehnic. În ce constă un studiu geo.

Un studiu geotehnic cuprinde urmatoarele etape:

 • Cercetarea  terenului de fundare prin executarea unuia sau mai multe foraje geotehnice;
 • Prelevarea de probe şi cercetarea specifică “in situ”;
 • Analizarea probelor într-un laborator atestat;
 • Realizarea documentaţiei tehnice;
 • Verificarea documentaţiei de către un verificator atestat.

Specialiştii cu expertiză ai  S.C. DROMCONS S.R.L., precum şi utilajele de ultimă generaţie pe care compania le are în dotare şi exploatare, asigură intervenţia precisă cu utilaje manuale până la 20 de metri adâncime, iar cu utilaje mecanice până la 35 de metri adâncime în orice tip de sol.

La aceste echipamente se adaugă utilaje specializate pentru executarea de penetrări standard pentru testări şi pentru penetrări de tip “con” pentru testări, pentru foraje de apă, precum şi pentru micropiloţi.

Rezultatele studiilor geotehnice netezesc calea viitoarelor infrastructuri

Studiile geotehnice realizate de S.C. DROMCONS S.R.L. oferă informaţii concludente asupra comportamentului solurilor pe care urmează a se executa construcţii de drumuri, poduri sau civile sub influența forțelor de încărcare și a interacțiunilor sol-apă.

Ingineria geotehnică este studiul comportamentului solurilor sub influența forțelor de încărcare și a interacțiunilor sol-apă. Aceste cunoștințe sunt aplicate proiectării fundațiilor, a zidurilor de sprijin, a barajelor de pământ, a căptușelilor de lut.

Obiectivele inginerilor geotehnici ai companiei pot varia de la proiectarea fundațiilor și a sprijinului de excavare temporară, prin selectarea traseelor ​​pentru căile ferate și autostrăzi, până la zonele din ce în ce mai importante de eliminare a deșeurilor și contaminărilor de ape subterane.

Ca atare, specialiştii geotehnicieni ai  S.C. DROMCONS S.R.L. sunt implicaţi în investigații de teren și de laborator pentru a determina proprietățile solurilor de sit și ale altor geomateriale, precum și utilizarea ulterioară a acestora în studiul analitic al problemei curente. Compania utilizează şi computerul pentru obţinerea digitalizată a unor rezultate care extind capacitatea de a prezice comportamentul solului și al sistemelor sol-apă într-o mare varietate de condiții.

În ultimii ani, activitățile inginerilor geotehnicieni au implicat și ingineria geo-mediului. Inginerii geomediului proiectează strategii pentru curățarea solurilor și a apelor subterane contaminate și dezvoltă sisteme de management pentru siturile contaminate.

Rezultatele studiilor geotehnice, în funcţie de complexitatea lor, pot fi oferite de către S.C. DROMCONS S.R.L. fie în 1– 2 ore, fie în aproximativ 5 – 6 zile.

DSC_2546
DSC_2570
IMG-20160922-WA0000
IMG-20160922-WA0006
IMG-20160922-WA0008
IMG-20160922-WA0011